Μάθημα 11 – Common words & phrases


Συνήθεις λέξεις και φράσεις

[hidepost]

[youtube]s-hZ5zRBjPo[/youtube]

Ασκήσεις:

  1. Επανέλαβε φωναχτά τις ερωτήσεις του βίντεο πιο πάνω καθώς τις ακούς. (repeat each phrase you hear in Greek above loudly)
  2. Γράψε μια από τις φράσεις που άκουσες και κατάλαβες (write down one of the phrases you have learned and understood)

[/hidepost]

Leave a comment