Μάθημα – Common words & phrases

Συνήθεις λέξεις και φράσεις

 

Ασκήσεις:

  1. Επανέλαβε φωναχτά τις ερωτήσεις του βίντεο πιο πάνω καθώς τις ακούς. (repeat each phrase you hear in Greek above loudly)
  2. Γράψε μια από τις φράσεις που άκουσες και κατάλαβες (write down one of the phrases you have learned and understood)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.