Μάθημα 5 – Personal pronouns, Basic verbs είμαι/έχω


[hidepost]
[youtube]WpKoDi5AOlw[/youtube]

  1. Γράψε ποιες λέξεις έμαθες απ’ αυτό το μάθημα. (write down the words in Greek you have learned in this lesson)
  2. Γράψε μια απλή πρόταση με 3 ή 4 λέξεις. (write a simple sentence, 3 or 4 words)

[/hidepost]

Leave a comment