Μάθημα 7 – Vocabulary, animals

Τα ζώα


Ασκήσεις:

  1. Βρες ένα ζώο που δεν το άκουσες εδώ και γράψε το στο τετράδιο. (find an animal you have not heard it here and write it down)
  2. Στείλε email στη δασκάλα με όσα περισσότερα ζώα μπορείς να γράψεις στα ελληνικά. (send an email to your teacher with all the animal you can write in Greek)

Leave a Reply

Your email address will not be published.