Μες στην ξενιτιά

Ανθή Σιδηροπούλου  Anthea Sidiropoulos

Επεράσατε τις μπόρες
και όλες τις κακές τις ώρες,
με μια βαλίτσα μοναχά
ήρθατε στην ξενιτιά,
δάκρυα ρίξατε πολλά
στην καινούρια σας πατρίδα.

Αχ, μες στην ξενιτιά
δουλέψατε πολύ σκληρά
μες σ’ όλα αυτά με μάθατε να ζω
και γι’ αυτό ‘σας ευχαριστώ’.

Αχ, μάνα και πατέρα
τρέξατε σαν τον αέρα
για να βοηθήσετε μες στα κοινά
η αγάπη σας από μια καρδιά,
ελπίδες σωρό στην ξενιτιά
τα όνειρά σας να γίνουν αληθινά.

Αχ, μες στην ξενιτιά
δουλέψατε πολύ σκληρά
μες σ’ όλα αυτά με μάθατε να ζω
και γι’ αυτό ‘σας ευχαριστώ’.

You’ve sailed across the oceans
with a suitcase in each hand
the tears still fresh on your cheeks
as you both set foot on this foreign land.
Αll the hardships you’ve endured
unknown territories to persevere through
and in all the chaos you taught me how to live.

Αχ, μες στην ξενιτιά
δουλέψατε πολύ σκληρά
μες σ’ όλα αυτά με μάθατε να ζω
και γι’ αυτό ‘σας ευχαριστώ’.

Press play to listen to the song

Anthea Sidiropoulos website


ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Ουσιαστικά (nouns)

 • η ξενιτιά
 • η μπόρα
 • η κακιά ώρα
 • η βαλίτσα
 • τα δάκρυα
 • η πατρίδα
 • οι ελπίδες
 • τα όνειρα
 • ο αέρας
 • η αγάπη
 • η καρδιά
 • τα κοινά = people’s common social interests

Ρήματα (verbs)

 • περνώ – επεράσατε τις μπόρες
 • δουλεύω – δουλέψατε
 • μαθαίνω – με μάθατε
 • έρχομαι – ήρθατε
 • τρέχω – τρέξατε
 • βοηθώ – να βοηθήσετε
 • ζω – να ζω
 • σας ευχαριστώ

Επίθετο (Adjective)

 • αληθινά

Επιρρήματα (Adverbs)

 • σκληρά
 • μοναχά

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Nα μεταφράσετε τις παραπάνω λέξεις στα Αγγλικά.
 2. Να κάνετε προτάσεις με αυτές τις λέξεις.
 3. Να μεταφράσετε τις πρώτες τρεις στροφές του τραγουδιού στα Αγγλικά.
 4. Γράψε ένα γράμμα στους δικούς σου γονείς ευχαριστώντας τους για όλα όσα έκαναν και κάνουν για σένα.