Σταυρόλεξα


Αυτά τα σταυρόλεξα είναι για τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων του Δημοτικού Year 2 – Year 6. Για να τα ανοίξετε απλά κάνετε κλικ πάνω στην εικόνα του κάθε σταυρόλεξου.

Just right-click on the icon on the right and take option ‘Save link’ to save it on your computer.

Year levelTitleDescriptionImage
1 - 3Γενικό σταυρόλεξο 1 (jpg)Για μικρές τάξεις (Λέξεις: ΠΡΩΤΟΣ,ΤΡΑΠΕΖΙ,ΓΙΑΓΙΑ,ΧΟΝΤΡΟ - ΜΠΑΛΟΝΙ,ΣΠΙΤΙ,ΤΡΙΑΝΤΑ,ΖΑΡΙΑ)
4 - 7Γενικό σταυρόλεξο 2 (jpg)Για το Δημοτικό (Λέξεις: ΚΑΡΕΚΛΑ,ΠΟΤΟ,ΓΚΡΙΖΟ,ΙΠΠΟΤΗΣ - ΡΑΔΙΟ,ΜΠΛΕ,ΓΗ,ΚΑΛΑΜΙ)
3 - 6Σταυρόλεξο για την ώρα (jpg)Για το Δημοτικό (Λέξεις: ΜΙΚΡΟ,ΜΕΡΕΣ,ΔΕΚΕΜΒΡΗ - ΛΕΠΤΑ,ΜΗΝΕΣ,ΩΡΕΣ,ΓΕΝΑΡΗΣ)
2 - 5Γενικό σταυρόλεξο 4 (jpg)Για το Δημοτικό (Λέξεις: ΣΑΡΑΝΤΑ, ΣΕΝΤΟΝΙ - ΤΣΑΝΤΑ, ΤΡΙΑΝΤΑ, ΠΟΝΤΙΚΟΣ)
2 - 5Σταυρόλεξο για δίψηφα σύμφωνα (jpg)Για το Δημοτικό (Λέξεις: ΠΕΝΤΕ, ΠΑΝΤΟΥ, ΑΝΤΙΟ - ΠΑΝΤΑ)
5 - 11Σταυρόλεξο 5 (pdf)Για τρόπους ευγενίας (greetings, στο Δημοτικό - Γυμνάσιο) με τις λύσεις
5 - 11Σταυρόλεξο 6 (jpg)Για την οικογένεια (Γυμνάσιο)
5 - 11Σταυρόλεξο 7 (jpg)Για το σχολείο (Γυμνάσιο)
5 - 11Σταυρόλεξο 8 (jpg)Για τις εποχές του χρόνου (Δημοτικό - Γυμνάσιο)
5 - 11Σταυρόλεξο 9 (pdf)Για την Αρχαία Ελλάδα με λύσεις (Δημοτικό-Γυμνάσιο)