Ταυτότητα – Identity

Το φυλλάδιο αυτό δίνει στο δάσκαλο ιδέες για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να γίνει η διδαχή του θέματος της ταυτότητας χρησιμοποιώντας γράμματα και λέξεις. Η δραστηριότητες που προτείνει είναι κυρίως για εργασίες εντός της τάξης.

Ο σκοπός είναι να έρθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε επαφή με ορισμένες από τις συμβάσεις του γραπτού λόγου, να προβληματιστούν πάνω σε θέματα που θα προκύψουν από τον γραπτό λόγο με τον οποίο θα έρθουν σε επαφή και να αποκτήσουν τον απαραίτητο γραμματισμό σχετικά με τη δομή και τα χαρακτηριστικά του γραπτού λόγου.

Το υλικό μπορεί να διδαχτεί σε μια ή δυο εβδομάδες στις τάξεις του Δημοτικού Year 3 – Year 6 ή Γυμνασίου Year 7 – Year 9.