Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ

Χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου χέρια τα χτυπώ.

Χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα χτυπώ
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου δάκτυλα χτυπώ.

Χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου γόνατα χτυπώ.

Χαρωπά τα δυο πόδια τα χτυπώ
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά τα δυο μου πόδια τα χτυπώ.

Χαρωπά θε να γελάσω δυνατά
μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
Κι άμα θες απ’ την αρχή ξαναρχινώ.

Μια και είμαι εγώ παιδί ξέρω πάντα να γελώ
χαρωπά απ’ την αρχή ξαναρχινώ.