Ώρα και Μήνες


Τα αρχεία εδώ παραχωρούνται με σκοπό να γίνει η διδαχή της ώρας στο ρολόι και του χρόνου (μήνες κλπ) πιο ευχάριστη για τα παιδιά εφόσον το θεωρήσουν παιχνίδι παίζοντας με καρτέλες. Το μάθημα μπορεί να πάρει περισσότερο από μια βδομάδα να διδαχτεί, οπότε είναι καλό να υπάρχει υλικό για το δάσκαλο / τη δασκάλα. Το υλικό κάνει για παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου, ο/η εκπαιδευτικός διαλέγει.

Just right-click on the image at the end of each table row in order to ‘Save Link As’. By left-clicking you can also see the content but then you need to right-click again to save it as above.

[table id=5 /]