Τα εφτά κατσικάκια και ο λύκος

Ο λύκος ήθελε να φάει τα εφτά κατσικάκια; Γιατί δεν κατάφερε να τα φάει;

Παρακολουθήστε το βίντεο. (Watch the video)

Εργασίες (Γράψτε email στη δασκάλα):

  1. Τι έπαθε ο λύκος; (what happened to the wolf?)
  2. Τι μας διδάσκει η ιστορία αυτή; (what is the message from this story?)