To Ελληνικό Αλφάβητο


Το Ελληνικό Αλφάβητο έχει 24 γράμματα (7 φωνήεντα και 17 σύμφωνα). Το Αλφάβητο το λέμε και Αλφαβήτα.

[hidepost]


Αα  Ββ  Γγ  Δδ  Εε  Ζζ  Ηη  Θθ  Ιι  Κκ  Λλ  Μμ  Νν  Ξξ  Οο  Ππ  Ρρ  Σσ  Ττ  Υυ  Φφ  Χχ  Ψψ  Ωω


Τώρα παρακολουθήστε το βίντεο εδώ

O O O O

[youtube]ZSpbpOtF9qI[/youtube]

Εργασίες:

  1. Γράψε τα φωνήεντα ( α ε η ι ο υ ω ).
  2. Γράψτε τα σύμφωνα ( β γ δ ζ η θ κ λ μ ν π ρ σ τ φ χ ψ ).
  3. Γιατί την Αλφαβήτα τη λέμε έτσι;
  4. Γράψτε δυο λέξεις που ν’ αρχίζουν από άλφα.

[/hidepost]

Leave a comment