Ρήματα (σε -εύω) – ασκήσεις

Ρήματα σε -εύω

All verbs ending in -εύω are written like this except the word κλέβω (steal)


Leave a Reply

Your email address will not be published.