Ρήματα (σε -ίζω) – ασκήσεις

Ρήματα σε -ίζω

 

Verbs that end in -ίζω, are mostly written with a -ι- (γιώτα), but there are exceptions like, πήζω, κελαρύζω, αναβλύζω, δακρύζω, αθροίζω, δανείζω, πρήζω, συγχύζω


Leave a Reply

Your email address will not be published.