Άρθρα – ασκήσεις

Τα άρθρα (articles) – ο, η, το

Τα άρθρα (articles) are the small words we put in front of names (nouns and adjectives). There are two types of articles, Οριστικό (definite), Αόριστο (indefinite)
The Definite (οριστικά) articles are ο, η, το. The indefinite (αόριστα) are ένας, μία, ένα Here we can see them in the Singular and Plural forms. Indefinite articles don’t have plural.

Ασκήσεις – Exercises

Leave a Reply

Your email address will not be published.