Ρήματα (Verbs) – ασκήσεις (exercises)

Ρήματα σε -αίνω (Section 1)

Most verbs that end in -αίνω are written like this. However, there are exceptions like πλένω, δένω, μένω
 

Ρήματα σε -ίζω

 

Verbs that end in -ίζω, are mostly written with a -ι- (γιώτα), but there are exceptions like, πήζω, κελαρύζω, αναβλύζω, δακρύζω, αθροίζω, δανείζω, πρήζω, συγχύζω


Ρήματα σε -ώνω

All verbs that end in -ώνω are written like this, both syllables with ‘ω’ (ωμέγα).Ρήματα σε -εύω

All verbs ending in -εύω are written like this except the word κλέβω (steal)


Επανάληψη (Section 2)

Ρήματα / Ουσιαστικά / Επίθετα


Πτώσεις ( Gradients )

Πτώσεις or gradients are the different forms of a word in speech depending on gender, form (singular or plural) and which person (first person, second, third)


Προτάσεις (Sentences – unjumble) (Section 3)Χρόνοι Ρημάτων (Ενεστώτας – Αόριστος/Παρατατικός – Μέλλοντας ) Present, Past, Future

Verbs, like in English, are divided into Participles (Present, Past, Future). In Greek we call them (Present= Ενεστώτας, Past = Αόριστος/Παρατατικός, Future = Μέλλοντας). Αόριστος defines something happened once in the past, while Παρατατικός defines something that was happening continuously in the past. Here we look at verbs Είμαι ( I am ) / Έχω ( I have)

Leave a Reply

Your email address will not be published.