Επικοινωνία – Communication

Το μάθημα αυτό μπορεί να παραδοθεί σε μια ή δυο εβδομάδες, ανάλογα με την τάξη και το διαθέσιμο χρόνο. Το υλικό που υπάρχει εδώ αποτελείται από τρία εγχειρίδια:

  • Δύο βιβλία του μαθητή με εργασίες το οποίο μπορείτε να εκτυπώσετε οι ίδιοι για όλους τους μαθητές της τάξης και να χρεώσετε τη Σχολή Ζήνων, προσκομίζοντας την απόδειξη.
    Το πρώτο είναι απλά ένα φυλλάδιο δύο σελίδων που μπορεί να μοιραστεί στους μαθητές της Α’ – Β΄ τάξης.
    Το δεύτερο είναι μια δέσμη έξι σελίδων με εργασίες για μαθητές της Γ’ έως ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού.
  • Βιβλίο δασκάλου όπου υπάρχουν οδηγίες για τον τρόπο διδαχής και τα ωφέλη που θα προσκομίσουν οι μαθητές, όπως να εξοικειωθούν με τα βασικά μέσα επικοινωνίας και να γνωρίσουν άλλους τρόπους επικοινωνίας.
  1. Φυλλάδιο μαθητών για Year 1 – Year 2
  2. Φυλλάδια μαθητών για Year 3 – Year 6
  3. Φυλλάδιο δασκάλου για το πιο πάνω μάθημα