Τι είναι Αρετή

Στο Λεξικό Τριανταφυλλίδη βρίσκουμε την επεξήγηση για τη λέξη Αρετή –

αρετή η [aretí] O29 : 1.(για πρόσ. ή πργ.) θετική ιδιότητα, προτέρημα, χάρισμα: Eίναι προικισμένος με πολλές αρετές. Δεν έχει καμιά ~ πάνω του. H ~ του μυθιστορήματος ήταν η συντομία. 2. ηθική τελειότητα, συμφωνία με την τρέχουσα ηθική: Σ΄ όλη του τη ζωή τον διέκρινε η ~. Aυτός ο άνθρωπος είναι η ~ προσωποποιημένη. || Aρετή, στην αρχαία ελληνική μυθολογία, η προσωποποίηση της ηθικής τελειότητας. (έκφρ.) ο δρόμος* της Aρετής και της Kακίας. 3. ιδιαίτερη θετική ιδιότητα που αναφέρεται σε κάποιον τομέα των ανθρώπινων σχέσεων και δραστηριοτήτων: Πολιτική / χριστιανική / πολεμική ~. [λόγ. < αρχ. ἀρετή]


Ένας μαθητής ρώτησε κάποτε έναν φιλόσοφο :

Μαθητής: Πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει την Αρετή ή να κάνει αρετές στη ζωή του;

Φιλόσοφος: Ο άνθρωπος για ν’ αποκτήσει την Αρετή πρέπει να κάνει πράξεις αρετής (ενάρετες πράξεις).

Μαθητής: Τι είναι οι πράξεις αρετής;

Φιλόσοφος:

 • Πράξη αρετής είναι η από τον άνθρωπο εκπλήρωση του καθήκοντός του να αγαπά τους γύρω του, να ενδιαφέρεται για την πρόοδό τους και να αναγνωρίζει τα φυσικά τους δικαιώματα στην πνευματική και ηθική τους πρόοδο.
 • Πράξη αρετής είναι κάθε πράξη η οποία υπαγορεύεται από τις λειτουργίες της φύσης των όντων και από τις λειτουργίες της φύσης του περιβάλλοντος αυτών και εκτελείται από τον άνθρωπο.
 • Πράξη αρετής είναι ο από τον άνθρωπο σεβασμός της ελευθερίας της σκέψης και της θέλησης των άλλων για μια ελεύθερη αυτοδιάθεση χωρίς αυτό να διαχωρίζει την ενότητα του συνόλου των ατόμων της ανθρώπινης κοινωνίας.
 • Πράξη αρετής είναι η από τον άνθρωπο εκπλήρωση του καθήκοντός να διαφωτίζει τους άλλους και να παρέχει σ’ αυτούς τα μέσα ώστε η διανόησή τους εναρμονίζεται προς την διανόηση των άλλων.
 • Πράξη αρετής είναι η υπό του ανθρώπου προστασία της ατομικής ελευθερίας των άλλων χωρίς αυτό να έχει ως σκοπό την ατομική υποδούλωση των άλλων.
 • Πράξη αρετής είναι το να εργάζεται ο άνθρωπος αλλά χωρίς να υπερβαίνει τα όρια των φυσικών του δυνάμεων και να μην θέτει δια της αργίας σε παθητικότητα τις φυσικές του δυνάμεις.
 • Πράξεις αρετής είναι το να μην δημιουργεί ο άνθρωπος φόβο στον εαυτό του και στους άλλους, το να μην προσηλώνεται δια της βουλήσεώς του σε δόγματα που δημιουργήθηκαν από την ασθενή διανόηση ανθρώπων το να μην γεννά στην διανόησή του προλήψεις και δεισιδαιμονίες που δεσμεύουν την εκδήλωση των ψυχικών του δυνάμεων προς λειτουργία και σχηματισμό υπ’ αυτών της αληθούς γνώσεως.
 • Πράξη αρετής είναι το να το να μην υποτάσσει ο άνθρωπος την διανόησή του στις διαθέσεις των άλλων εκτός αν όλες οι διανοήσεις συμφωνούν δια της χωρίς εμπόδια ενεργείας τους.
 • Πράξη αρετής είναι το να εκπληρώνει ο άνθρωπος τις επιθυμίες του εφόσον αυτές φέρουν χαρακτήρα φυσικό και δεν καταστρατηγούν τις ηθικές αρχές επί βλάβη των άλλων.
 • Πράξη αρετής είναι το να συντρέχει τους άλλους στην φυσική και πνευματική τους ζωή όταν αυτοί δεν μπορούν να εργάζονται συνεπεία βλάβης της οργανικής τους φύσεως. Κανείς των ανθρώπων δεν πρέπει να αποκληρώνεται των μέσων συντηρήσεως της ζωής του διότι η αποκλήρωση αυτή καταστρέφει τους ενωτικούς δεσμούς των κοινωνικών ατόμων.
 • Πράξεις αρετής είναι εν γένει εκείνες οι οποίες δεν γίνονται το αίτιο της μη φυσιολογικής λειτουργίας των οργανικών φύσεων των ανθρώπων, της μη εκδήλωσης σε λειτουργία των ψυχικών δυνάμεων, την μη ήρεμης ζωής τους, την αναπτύξεως της διανοήσεώς τους, της μη διαταραχής των αισθητηρίων τους οργάνων, της μη στερήσεως των οργανικών φύσεων των ανθρώπων και την μη υποδουλώσεως της ελευθέρας βουλήσεως και θελήσεως.
 • Πράξεις αρετής είναι εν γένει εκείνες οι οποίες δεν συνταράσσουν τις ανθρώπινες κοινωνίες δια της μη εκπληρώσεως των καθηκόντων των ανθρώπων συνεπεία της οποίας γίνονται αρνητικές οι σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους και διασπάται η κοινωνική ενότητα η οποία εξυπηρετεί την πρόοδο όλων.
 • Πράξεις αρετής είναι γενικά εκείνες με τις οποίες εκπληρώνονται οι νόμοι της φύσεως με τις οποίες ανανεώνεται το ανθρώπινο γένος και με αυτό εξελίσσονται οι ψυχές της φύσεως οι οποίες έφθασαν και ενεργούν σε ανθρώπινους οργανισμούς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.